Ökoiskola

Víz világnapi kihívás az EGYMI-ben

Az ÖKO team márciusi ökoiskolai feladatként, egy intézményi szintű kihívást hirdetett meg.

Az esemény a víz életünkben betöltött szerepére, a Föld víz készletének védelmére kívánta felhívni a tanulók figyelmét. Mindemellett az ÖKO team egy olyan programot szeretett volna felkínálni, ahol a központi témán túl, a diákok közösen gondolkodva, együttes döntéseket hozva, élményszerűen jutnak fontos tapasztalatokhoz.

Ezért a programba bekapcsolódó tanulócsoportok feladata 2018. március 21-ig, egy vízzel kapcsolatos kísérletet kipróbálása volt.

Az akcióba az intézmény minden csoportja, osztálya bekapcsolódott, ezért számos plakát, prezentációs tábla tudta hirdetni a víz fontosságát március 22-én, a VÍZ VILÁGNAPJÁN.

A kreatív csoportmunkák számot adtak a kísérletet végző osztályok ötleteiről, hozzávalókról, megfigyelésekről, tapasztalatokról, néhol mindez rajzosan ábrázolva, vagy fényképes dokumentációval alátámasztva. A plakátok a központi ÖKO falat díszítik.

Végigtekintve az ÖKO falon világosan látszik, hogy a kihívás sikeres volt, a kutató munka eredményes, a gyermekek aktívak!

 Öko team nevében: Hajósné Hertl Edit!

További Képek