Óvoda

Projekt végi beszámoló

A répa- meseprojekt

Ebben a nevelési évben az óvodai élet a mesék csodálatos világa köré szerveződik. Projektjeink során a mesetarisznyánkat olyan egyszerű és könnyen befogadható mesékkel rakjuk tele, amelyek témájukban, mondanivalójukban, képzeletvilágukban közel állnak az óvodásainkhoz. Első feldolgozandó mesénk a gyermekek által közkedvelt Répamese lett.

A projekt célja: A mese élményszerű, komplex, sokoldalú, tevékenységekbe ágyazott feldolgozása volt.

A projekt feladata volt: A meseszereplők megismerésén keresztül a saját családi viszonyok feltérképezése, az emberek jellemző tulajdonságainak, lakhelyének, munkájának megismertetése. A mesében szereplő állatokról és növényekről való ismeretetek gazdagítása. Az aktuális évszak jellemzőinek érzékeltetése, tudatosítása.

A mese lehetőséget adott négy téma kibontására:

CSALÁDUNK - családtagok - családtagjaink neve, saját nevünk, életkorunk, lakcímünk….

ÁLLATOK - a mese állatai – kutya, macska, egér - testük, lakhelyük, táplálkozásuk, hasznuk…..

RÉPA - gyökérzöldségek a kertben, ízük, színük, formájuk, illatuk, felhasználásuk….

ŐSZ - időjárás, növények, öltözködés….

Az ismeretek feldolgozására a gyerekek számára érdekes, játékos, képességfejlesztő, differenciált elfoglaltságokat találtunk ki.

A matematikai központban játékos módon szereztek gyermekeink matematikai tartalmú tapasztalatokat. Élvezettel alkottak szín, forma, nagyság szerint különböző halmazokat, miközben észrevétlen módon sajátították el a relációs alapfogalmakat (kisebb-nagyobb- ugyanakkora; több- kevesebb- ugyanannyi). A csoportosító, válogató játékokat nagyon szerették óvodásaink: apóka kertjébe különféle ízletes zöldségeket ültettünk, majd fel is szedtük a sok-sok termést; piacra szállítottuk a zöldségeket; segítettünk zöldséglevest főzni anyókának; állatokat csoportosítottuk lakóhelyük szerint.

Az irodalom-zene központban több csatornán keresztül ismerkedtünk meg a mesével (mesehallgatás- mesenézés-bábozás- óvodástársunk mesemondása). A megismerést követően számos formában dolgoztuk fel azt (bábokkal, dramatizálással). A meséhez kapcsolódó mondókákat, verseket, dalokat, dalos játékokat gyakoroltunk.

A vizuális központban a meséhez fakanálbabokat, öltöztethető flakonbábokat, természetes anyagokból (faszeletkékből, levelekből) készült bábokat barkácsoltunk. Szívesen készítettük el a meseszereplőket változatos módon, változatos technikák alkalmazásával (formakitöltés - festés; gyurmázás; nyírás-ragasztás; varrás-öltögetés). A zöldségnyomdázás nagy sikert aratott gyermekeink körében.

A homok-víz asztalban magunk készítette gyurmarépákat ültettünk, őszi terményekből „befőtteket” tettünk el.

Az építő kuckóban sokféle anyagból (faágakból, tornaszerekből) sokféle módon építettük fel apóka- anyóka házát, kertjét.

Számos szerepjátékot kezdeményeztünk: családosat, piacosat, kertészkedőst. Apóka zöldségei jó alapanyagok voltak egyszerű ételek (répasaláta, répás italok, répatorta) elkészítéséhez.

A természeti központban a zöldségek megnevezésére, azonosítására, színük, ízük, formájuk megtapasztalására nagy hangsúlyt fektettünk ebben az időszakban

A tornaszobában változatos, tartalmas mozgásfejlesztő foglalkozásokat tudunk tartani.

A projektben gyerekek is, pedagógusok is élményszerű elfoglaltságokban vehettek részt.

 

Válogatott képek a linken megtekinthetők: https://photos.app.goo.gl/R57Ut19UPx1TbfVa7

A projekthez kapcsolódó, facebook oldalunkon található bejegyzések:

https://www.facebook.com/katicacsoport.kisorosiegymi.7/posts/790142375129475

https://www.facebook.com/katicacsoport.kisorosiegymi.7/posts/796519837825062

https://www.facebook.com/katicacsoport.kisorosiegymi.7/posts/799280817548964

https://www.facebook.com/katicacsoport.kisorosiegymi.7/posts/807012313442481

https://www.facebook.com/katicacsoport.kisorosiegymi.7/posts/809882016488844

 

Lovász Edit

Óvónő – gyógypedagógus – Katica csoport Kiskőrösi EGYMI

2020.10.22.