Óvoda

ÓVODAI JÓ GYAKORLATOK - V." Ebadta" - kutyás terápia

A Kiskőrösi EGYMI sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodai csoportjaiban alkalmazott jó gyakorlataink hospitálások, intézménylátogatások, nyílt napok, konferenciák, műhelymunkák alkalmával megismerhetők, adaptálhatók.

A jó gyakorlat megnevezése: „Ebadta” kutyás terápia sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai csoportjában

A jó gyakorlat kifejlesztője: Judák Mihály Lászlóné

A jó gyakorlat célja: a sajátos nevelési igényű gyermekek hátránycsökkentése, kompenzációja. A kutyás foglalkozások segítik a gyermeki személyiség harmonikus fejlődését. Jól beilleszthető habilitációs célzattal az óvodák életébe.

A jó gyakorlat rövid leírása:

Újszerűsége abban mutatkozik, hogy 6-7 kisgyermek (különböző sérülés specifikus és halmozottan fogyatékos, más- más képességű, korú) egyazon időben, komplex csoportos kutyás foglalkozáson vesz részt.

A foglalkozáson alkalmazzuk a kooperatív tanulási struktúrákat, és a differenciált nevelési eljárásokat.

A kutyás terápia betölti a feladatát, a Lépésről lépésre óvodai programunkra épít, amely mintegy keretet biztosít a gyermekek optimális fejlődésére játékos formák művelésével.

A jó gyakorlat várható eredménye:

Saját élményű tapasztalatunk a kutyás terápiával kapcsolatban, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek motiváltabbá válnak a feladat iránt, nő a befogadóképességük, jó kedvűen végzik a számunkra kevésbé érdekes feladatokat. Hozzáértő módon viszonyulnak az állatokhoz, kutyához. Valamennyi kompetencia területen pozitív fejlődés tapasztalható a kutyás terápia hatására.

Judák Mihály Lászlóné