Óvoda

ÓVODAI JÓ GYAKORLATOK - III. Egyéni átvezetési terv óvodából általános iskolába

A Kiskőrösi EGYMI sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodai csoportjaiban alkalmazott jó gyakorlataink hospitálások, intézménylátogatások, nyílt napok, konferenciák, műhelymunkák alkalmával megismerhetők, adaptálhatók.

Egyéni átvezetési terv- a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodából az általános iskolába való átmenetének segítésére

A jó gyakorlat kifejlesztője: Hajósné Hertl Edit, Lovász Edit, Radicsné Szerencsés Terézia

Jó gyakorlat célja:

Egy egységes dokumentációs rendszer kidolgozásával és vezetésével az óvodás korú gyermek iskolába lépésének segítése. A beilleszkedési nehézségek megakadályozása, csökkentése. Magatartás problémák megelőzése. Pedagógiai folyamatok egységes értelmezése. A hospitálások, foglalkozás/óralátogatások, és dokumentum elemzés során a gyermek fejlődési portfóliójának megismerése, s ez által a gyermek aktuális fejlettségének feltérképezése.

 

Jó gyakorlat rövid leírása:

Az Egyéni Átvezetési Terv egy olyan dokumentációs eszköz, amely tartalmazza a kisgyermek múltját, jelenét, és az elképzelt jövőjét.

Az egyéni átvezetés folyamata a sikeres átmenet biztosítása érdekében az óvoda nagycsoportjától az első osztály első félév végéig tart.

Az átvezetési folyamat tervszerűen kidolgozott, a kapcsolati háló felépítése, valamint kommunikációs csatornák egyértelmű meghatározása révén.

Az egyéni átvezetés megvalósításának folyamata a következő:

Óvodai szakasz:

1. Megállapodások, szerződések megkötése (résztvevő óvoda- iskola- család tekintetében).

2. Tanító látogatása az óvodában: tájékozódás, ismerkedés céljából. Team felállítása.

3. Dokumentumelemzés (fejlődési portfólió).

4. A leendő első osztályos tanító foglalkozás látogatásai.

5. Ismerkedési programokon való részvétel, az óvoda- iskola- család bevonásával.

6. Felmérések elvégzése nagycsoportban (óvodai mérések, Difer, Goodenough teszt, Mini Hungarofit).

7. Óvónő- tanító- szülő együttműködésével az Egyéni fejlődési útvonalterv kidolgozása, fejlesztési terv készítése.

Iskolai szakasz:

8. Óvónő- mentor első látogatása az iskolában, dokumentum vizsgálat.

9. Mentor- óvónő óralátogatásai a félév során.

10. Visszacsatolás-összegzés az átvezetés megvalósításáról az 1. o. első félév végén.

 Jó gyakorlat várható eredménye:

Az egyéni átvezetési terv megvalósítása elősegíti a gyermek hatékony megismerését, készség- képesség struktúráinak feltérképezését, és a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást. A pedagógusok között létrejött szakmai kommunikáció biztosítja a külső horizontális tanulás megvalósulását.

Hajósné Hertl Edit