Óvoda

ÓVODAI JÓ GYAKORLATOK - II. Nap-tár-ház

A Kiskőrösi EGYMI sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodai csoportjaiban alkalmazott jó gyakorlataink hospitálások, intézménylátogatások, nyílt napok, konferenciák, műhelymunkák alkalmával megismerhetők, adaptálhatók.

Nap-tár-ház – avagy óvodások szociális, kognitív és személyes kompetenciájának alakítása egy egyszerű eszköz – a naptár segítségével

 

A jó gyakorlat kifejlesztője: Lovász Edit, Hajósné Hertl Edit

A jó gyakorlat célja:a gyermekek tanulás iránti motiváltságának, kíváncsiságának, aktivitásának felkeltése, ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.

Feladatok

Személyes kompetenciák kialakítása terén:

- Fejlődjön a gyermekek befogadó,- és önkifejezési képessége;

- Tudják megfogalmazni gondolataikat, fejlődjön kommunikációs képességük;

- Távlati cél: tanuljanak egyfajta időbeosztást, tervezést, tudjanak gazdálkodni az idejükkel, tervszerűen élni.

 Kognitív kompetenciák kialakítása terén:

- Óvodás (vagy kisiskolás) gyerekek tanuljanak meg tájékozódni az időben, - tanulják meg a napszakok, napok, hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét, az évszakok jellegzetességeit; tudják, mi az, ami elmúlt, mi az, ami még előttünk áll;

- Vizuális, nyelvi,- és formalizált kommunikációs képességük;

- Tudjanak tájékozódni síkban, tudjanak rajzokat, jeleket értelmezni;

- Ismerjék és alkalmazzák a balról jobbra, föntről lefelé haladási irányt;

- Fejlődjön rendszerező,- és logikai képességük.

 

Szociális kompetenciák kialakítása terén:

- Váljon igényükké a stabil szokásrendszer alkalmazása;

- Tudják kivárni a sorukat, tartsák számon, hogy bizonyos feladatokat mikor kinek kell elvégezni;

- Alakuljanak társas kapcsolataik, figyeljenek egymásra;

- Legyenek képesek felkínált lehetőségekből önállóan választani, tudják eldönteni, mivel szeretnének foglalkozni.

 Várható eredmények:

A jó gyakorlat alkalmazása során a gyerekek időbeli tájékozódása, relációs szókincse fejlődik. A napok, hónapok, évszakok nevét, sorrendjét, megtanulják. Megértik a napszakok, a napok, hetek, hónapok, évszakok váltakozását.

Alakulnak szociális képességeik: - egymásra figyelés, a másik meghallgatása, a csoport hagyományainak, szokásainak, ünnepeinek számon tartása, nyomon követése. Saját élményeikről be tudnak számolni.

Alakul figyelmük, önfegyelmük, önálló véleményalkotásuk, tanulják a dönteni, választani tudást.

Távlati eredmény: tervszerű időbeosztás kompetenciájának kialakítása.

 A jó gyakorlat bemutatása:

A Lépésről lépésre program részeként minden nap a reggeli beszélgetés záró eleme a naptár berajzolása – a számunkra fontos dolgok, a napi aktualitások bejegyzése a magunk szerkesztett sablonba. Fontos, hogy a rituálé naponta mindig ugyanúgy ismétlődik.

Rajzokkal, szimbólumokkal lejegyezzük,hogy

- Milyen nap van?

- Milyen az időjárás?

- Milyen tevékenységeket fogunk ma végezni?

- Ki ma a napos?

- Ki hiányzik ma az óvodából?

- Ünnepelünk-e ma valakit vagy valamit?

- Kik voltak ma az ügyes gyerekek?

A gyerekek egy idő után a naptárlapon jól megtanulnak tájékozódni.

Lovász Edit