Aktuális eseményeink

XLIV. Országos Komplex Tanulmányi Verseny

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018/2019. tanévben is meghirdette a sajátos nevelési igényű tanulók XLIV. Országos Komplex Tanulmányi Versenyét.

Bács-Kiskun megyei válogatójának rendezője a Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye volt. 2019. április 10. megrendezett megyei fordulón, egyéni verseny a magyar nyelv, csapatverseny  irodalom, történelem, életvitel, gyakorlati ismeretek, földrajz és természetismeret tantárgyakban mérhették össze tudásukat a versenyzők. Egy csapat 4 főből, 6. és 7. évfolyamon tanuló versenyzőből állt. Iskolánk csapatát, Rittgasser Ramóna, Szőke András 6. osztályos tanuló és Rostás Elvira, Rácz János 7. osztályos tanulók alkották. Mialatt a diákok a versenyállomásokon lázasan oldották a feladatokat és ismertették jobbnál jobb megoldásaikat, a háromtagú képesített gyógypedagógusokból álló zsűri értékelte a csapatok teljesítményét. A verseny egyediségét, értékét az adta, hogy a feladatlapokon új, érdekes feladatok kerülnek a diákok elé. Egyéni versenyben magyar nyelvből Rittgasser Ramóna I. helyezést, csapatversenyben V. helyezést hozhatták haza tanulóink. A verseny befejezésével a résztvevő intézmények sorsolással döntötték el, hogy a 2019/2020. tanévben ki fogja rendezni a megyei versenyt, amit iskolánk kapott meg. A tanulmányi versenyek legfontosabb feladata a diákok motiválása, a tantárgy iránti érdeklődés felkeltése.

 

                                                                                  Dulai Gabriella Erzsébet

                                                                                        gyógypedagógus