Aktuális eseményeink

Intézményi nyílt nap

Lépésről lépésre módszertani központként fontosnak tartjuk az EGYMI-ben felhalmozott tudás átadását, munkánk bemutatását az integráló pedagógusok és a szülők számára. Ezt szem előtt tartva hirdettük meg március 27-re az intézményi szintű nyílt napot.

A program keretében óvodától az általános iskolán keresztül a készségfejlesztő iskoláig bemutató órákat/foglalkozásokat tartottak az érdeklődőknek az EGYMI-ben dolgozó gyógypedagógusok. A rendezvényen vendégeink megismerkedhettek a Lépésről lépésre programmal, a kooperatív tanulással és a projektoktatással, valamint a tanulói portfólióval, mint hatékony tanulásszervezési módokkal. Az órákat/foglalkozásokat követően lehetőség nyílt a látottak megbeszélésre, reflexióra. Ezután 11 órától két műhelymunkával folytatódott a nap programja. A képzési teremben az óvónők számára biztosítottunk olyan kreatív műhelyt, ahol segítséget kaphattak újrahasznosítható anyagok felhasználásával fejlesztő játékok készítéséhez és az óvodából az iskolába való zökkenőmentes átmenet folyamatszabályozásához. A másik helyszínen az autizmussal élő gyermekek aktuális integrációs kérdésivel ismerkedhettek az integráló intézmények munkatársai. Vendégeink visszajelzései alapján sok olyan új ismeretet, ötletet szereztek a szakmai napon, amelyek az egyéni bánásmód megvalósulását segítik és ezzel az esélyteremtést támogatják.