Aktuális eseményeink

Digitális pedagógusok találkozója

Az április Bázisintézményi ITEM műhelymunka központi témája a digitális kompetenciák fejlesztése volt, ennek keretében került sor különböző saját pedagógiai gyakorlat bemutatására.

Fodorné Faragó Krisztina a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusa perezentációjában hangsúlyozta az IKT alkalmazások egyre szélesebb körben történő megjelenését. Szólt a saját készítésű és a mások által összeállított digitális tananyagokról. A matematika tanítás kapcsán többek között a MozaBook és a Geogebra program alkalmazásának lehetőségeit mutatta be. Kvacskáné Kiss Mária a KT Bem József Általános Iskola tanítója a tanulási nehézséggel küzdő és a tehetséges gyermekek vonatkozásában beszélt a digitális tananyagok gyakorlati alkalmazásának hasznáról. Kiemelte, hogy általuk jelentősen nő a tanulók motivációs szintje, ami az ismeretelsajátítási folyamatot támogatja. Az internetes játékok alkalmazásának vonatkozásában a differenciálás, a gyakorlás és a számonkérés lehetőségét hangsúlyozta. Fazekasné Tatai Renáta, Péntekné Markotán Zsuzsanna és Rákóczi Zita a Kiskőrösi EGYMI munkatársai a SMART program segítségével az osztályokban futó elsősorban történelmi tárgyú projektekhez kapcsolódó feladatok elkészítéséhez adtak jó ötleteket. A résztvevők visszajelzései alapján az aktuális programban jól felkészült előadóktól szerezhettek a napi gyakorlat során használható ismereteket. 

Ezúton is köszönetet mondunk előadóinknak!