Aktuális eseményeink

Célkeresztben a mérőrendszer

2017 áprilisától Utazótanári intézményegységünk intézményközi munkaközösséget működtet az egységes szakmai ellátás biztosítása érdekében. Tagjai az együttnevelést segítő pedagógusok (utazó gyógypedagógusok és az intézmények alkalmazásában álló gyógypedagógusok, tekintet nélkül a fenntartóra).

A munkaközösség januári műhelymunkájának központjában az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók mérése állt.

Meghívott előadóink Csóvics Tünde és Bencs Gabriella bemutatták a pedagógiai mérés elméleti megközelítését, majd célját és funkcióit. Különbséget tettek a képesség, készség-, és előzetes tudásszint mérése között, segítséget nyújtottak a mérés adatainak elemzéséhez és a mérőeszközök alkalmazásához.

Saját gyakorlataikat bemutatva, az érdeklődők konkrét mintákat kaphattak az általános iskolai és középiskola mérőanyagok tekintetében.

A továbbiakban a szakmai munkaközösség ezen alkalomból létrehozott drive felületen gyűjti a témával kapcsolatos anyagokat.

Ezúton is köszönetet mondunk előadóinknak!