Aktuális eseményeink

Az én matematikám

Januári online ITEM műhelymunkánk témája a hatékony matematikaoktatáshoz nyújtott segítséget.

Czagány Mákosné Móczár Gertrúd intézményvezető saját gyakorlatát mutatta be az érdeklődőknek.

Megfigyelései alapján a felső tagozatba érkező diákok egy részénél megfigyelhető a lassú munkatempó, az önállótlanság, a kialakulatlan gondolkodási műveletek és számos hiányosság.

Ennek kezelésére olyan módszert dolgozott ki, amely nem vesz el túl sok időt a tanórából, minden gyermeket fejleszt, alkalmas a hiányosságok pótlására és a megszerzett tudás szinten tartására.

Lépésről lépésre bemutatta a - minden tanóra elején megvalósuló - tréning gyakorlati megvalósításának elemeit. A jó gyakorlat egyedisége abban is rejlik, hogy nemcsak az aktuális tananyaghoz kapcsolódik, hanem az addig tanult teljes spektrumot felöleli.

A program külön értéke, hogy nagyon komplex értékelési rendszer került kidolgozásra, amelyek a tanulói önértékelés kialakulását is támogatják. Hátterében egy folyamat van, nem egy-két alkalom pillanatnyi teljesítménye.

Alkalmazásával a tanulók számos kompetenciája fejleszthető, természetessé válik a folyamatos készülés és vizsgarutin is kialakítható. Az eljárás támogatja a koncentrikus ismeretbővítést és a könnyebb megértést. Van lehetőség a saját hibák és hiányosságok felismerése után a javításra pótlásra. A technikával a matematikaoktatás kimutathatóan hatékonyabbá válik úgy, hogy mindez a tanórákon, iskolai környezetben valósul meg.

Ezúton is köszönetet mondunk Czagány Mákosné Móczár Gertrúdnak!